Ερωτηματολόγιο Εισόδου

1ο Βήμα
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου
Ηθική Δέσμευση

Το Πρόγραμμα Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες είναι μια κενοτόμος και πρωτοποριακή δράση η οποία θα αξιολογηθεί για τα αποτελέσματά της.

Η αξιολόγηση του Προγράμματος βασίζεται στην ανταπόκριση των συμμετεχόντων στην συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου εισόδου και ενός εξόδου. Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι ανώνυμα.

Η ανάληψη ηθικής δέσμευσης για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από μέρους όλων των συμμετεχόντων θεωρούμε ότι αρκεί και ότι με τον τρόπο αυτό θα συνεισφέρουν στην επιστημονική αποτίμηση του Προγράμματος.

Για να συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ: