Έναρξη Προγράμματος

Το Πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες.
Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση, 9 Νοεμβρίου 2020 ώρα 18:00 μέσω ΖΟΟΜ.

Leave a Reply