Σχετικά

Η «Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες» είναι ένα πρόγραμμα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα «Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες» υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.

Το Πρόγραμμα «Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες»

Η Περιφέρεια Αττικής διαπίστωσε ότι οι 240 Κοινωνικές Δομές, που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής, χρίζουν υποστήριξης για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων.
Η κάλυψη της ανάγκης διαχείρισης του στρες με καινοτόμες δράσεις διαδικτυακής σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης σε στελέχη των κοινωνικών δομών, που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014–2020», λόγω της έκτακτης υγειονομικής κρίσης στη χώρα είναι επιτακτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων τοπικών αναγκών και των κοινωνικών επιπτώσεων από την εξάπλωση της νόσου COVID-19 («Εκπαιδευτική Διαδικασία Πιλοτικής Εφαρμογής του Προγράμματος Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες σε επιλεγμένες δομές του ΕΚΤ» Αρ. Απόφ. 2751/7-5-2020).
Το αντικείμενο της δράσης αφορά στην εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής καθώς και του προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων της για τη διαχείριση κρίσεων.

Το Πρόγραμμα «Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες»:

• είναι καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως, καθώς συνδυάζει την ελληνική φιλοσοφική παράδοση που συμβαδίζει με την σύγχρονη επιστημονική γνώση,
• σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί στην εποχή της πρωτόγνωρης πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία έχει επιφέρει μία πρωτόγνωρη πανδημία ψυχολογικού στρες, που διαχέεται σε όλες τις κοινωνίες,
• είναι μια ταχύρρυθμη προσέγγιση της διαχείρισης του στρες που βασίζεται στην γνωσιακή ψυχοθεραπεία,
• είναι πρωτοποριακό και η πιθανή επιτυχία του μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στην διαχείριση του στρες.

Η φιλοσοφική οπτική του Προγράμματος «Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες» είναι:

• ο Πραγματισμός (επιστημολογικά) και
• ο Ανθρωπισμός (ηθικά).

Τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος «Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες» είναι:

• Η φυσική πραγματικότητα
• Το στρες (πίεση) ως φυσικό φαινόμενο
• Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και οι βιολογικές/ψυχολογικές ικανότητές του
• Ο φιλοσοφικός τρόπος σκέψης
• Η φιλοσοφική διαχείριση του στρες
• Στόχος η ψυχική ηρεμία/αταραξία (ευδαιμονία, η ψυχική υγεία κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης