Μαθήματα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ερωτηματολόγιο Εισόδου

Παρακαλούμε εάν δεν έχετε ήδη συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο Εισόδου μέσω του συνδέσμου που λάβατε με email να προχωρήσετε στην ενέργεια αυτή εδώ:


Παρακολούθηση Μαθημάτων
(τα βίντεο θα αναρτώνται ανά εβδομάδα) - πατήστε στον ενεργό σύνδεσμο:

1η Εβδομαδα: Φιλοσοφία
2η Εβδομάδα: Στρες
3η Εβδομάδα: Φιλοσοφική Διαχείριση Στρες
(προσωπικό επίπεδο)
4η Εβδομάδα: Φιλοσοφική Διαχείριση Στρες
(διαπροσωπικό επίπεδο)
Ερωτηματολόγιο Εξόδου