Πρόγραμμα εκπαίδευσης

1η Εβδομαδα: Φιλοσοφία

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Εισαγωγή– Έννοιες – Στόχοι
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 • Πραγματισμός–Επιστήμη–Ανθρωπισμός
 • Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία

1.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

 • Φιλοσοφία - Συζήτηση
 • Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία - Συζήτηση
2η Εβδομάδα: Στρες

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ

 • Επιστήμη του Στρες
 • Λειτουργία του Εγκεφάλου και Στρες

2.2 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

 • Ιατρική και Στρες
 • Ψυχολογία και Στρες

2.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

 • Φυσιολογία του Στρες – Συζήτηση
 • Παθολογία του Στρες – Συζήτηση
3η Εβδομάδα: Φιλοσοφική Διαχείριση Στρες
(προσωπικό επίπεδο)

3.1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

 • Διάφορες Προσεγγίσεις Φιλοσοφικής Διαχείρισης του Στρες
 • Επικούρεια (Γνωσιακή) Διαχείριση του Στρες

3.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

 • Συνολική Συμπεριφορική Διαχείριση του Στρες
 • Φιλοσοφική Θεώρηση της Λειτουργίας του Εγκεφάλου

3.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

 • Συμβουλευτική του Στρες – Διάθεση-Συνήθη Παρόντα Προβλήματα-Υγεία
 • Συμβουλευτική του Στρες – Επάγγελμα-Ανεργία

4η Εβδομάδα: Φιλοσοφική Διαχείριση Στρες
(διαπροσωπικό επίπεδο)

4.1 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 • Ψυχική Υγεία και Βιο-Ψυχο-Κοινωνικό Πρότυπο
 • Διατροφή και Ψυχική Υγεία: : Φιλοσοφική Προσέγγιση

4.2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 • Φιλοσοφική Προσέγγιση Κοινωνικής Συμπεριφοράς
 • Βιωματική Προσέγγιση Ζωής «Κατά φύσιν»

4.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

 • Συμβουλευτική του Στρες – Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Συμβουλευτική του Στρες – Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης